เรืองอิสรา จริยพงศ์.

เก่งพูดภาษาญี่ปุ่นในทุกสถานการณ์ ฉบับ 360 องศา / เรืองอิสรา จริยพงศ์ และสมาพร สุขสำอางค์. - กรุงเทพฯ : ไทยควอลิตี้บุ๊คส์ (2006), 2559. - 319 หน้า : ภาพประกอบ.

การแนะนำตนเอง -- การจองโต๊ะในร้านอาหาร -- ที่ร้านอาหาร -- การจองคิวในร้านทำผม -- การจองห้องพักในโรงแรม -- ซ็อปปิ้งที่ร้านค้า -- ของฝาก / ของที่ระลึก ฯลฯ

161011

9786165145220


ภาษาญี่ปุ่น--บทสนทนาและวลี.

495.683495911 / ร611ก 2559