โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์.

10 ขั้นง่าย ๆ วิจัยเชิงคุณภาพ : เคล็ดวิชาจากสามัญสู่ขั้นเทพ / โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์. - นนทบุรี : สุขศาลา, 2556. - 151 หน้า : ภาพประกอบ.

สารบัญ : วิจัยเป็นปฏิบัติการทางสังคม--เริ่มต้นหาเรื่องที่ใช่ประเด็นวิจัยที่ชอบ--ค้นคว้าก่อนลงมือวิจัยรู้อะไรอยู่ก่อนบ้าง--หาเป้าอยากรู้อะไรอีกจากที่ไปค้นคว้ามา--เหลาโจทย์ลับคำถามวิจัยให้แหลมคม--กำหนดวิธีการเลือกวิธีหาข้อมูลมาตอบคำถาม--ทำงานภาคสนามเก็บข้อมูลให้เป็นระบบ--ถามหาความรู้ใหม่ข้อมูลที่ได้บอกอะไรใหม่--ใช้บทคัดย่อนำทางคิดให้ชัด จัดลำดับความสำคัญ--นำเสนออย่างสร้างสรรค์สื่อสารความรู้สู้การเปลี่ยนแปลง--มุ่งมั่นสู่ขั้นเทพเดินหมื่นลี้เริ่มต้นที่เก้าแรก--เสน่ห์ของการวิจัยเชิงคุณภาพ.

160829

9786169055501


วิจัย.
วิจัยเชิงคุณภาพ.

001.42 / ก862ส 2556