เสมอขวัญ ตันติกุล.

ต้นกำลังและระบบสำคัญของฟาร์มแทรกเตอร์ / เสมอขวัญ ตันติกุล. - กรุงเทพฯ : ดวงกมล, 2558. - 559 หน้า : ภาพประกอบ.

สารบัญ : การวิวัฒนาการและหน้าที่ของรถแทรกเตอร์ -- ประเภทและขนาดของแทรกเตอร์ -- หลักการทำงานเบื้องต้นเครื่องยนต์ต้นกำลัง -- เชื้อเพลิงและการสันดาป -- ระบบเชื้อเพลิงเครื่องยนต์แก๊สโซลีน -- เครื่องยนต์ดีเซลหรือเครื่องยนต์จุดระเบิดแรงอัด -- ระบบประจุอากาศและไอเสียของเครื่องยนต์ -- ระบบระบายความร้อนเครื่องยนต์ -- ระบบหล่อลื่นและสารหล่อลื่น -- ระบบไฟฟ้า -- ระบบจุดระเบิด -- ระบบส่งกำลัง -- ระบบไฮดรอลิกและการประยุกต์ใช้งาน -- การถ่ายเทน้ำหนักแรงฉุดลากและเสถียรภาพ -- กลศาสตร์ของรถแทรกเตอร์.

160818

9786165112611


แทรกเตอร์.

621.8 / ส669ต 2558