ชัยสวัสดิ์ เทียนวิบูลย์.

มวยไทย ชัยสวัสดิ์ = Muaythai Chaisawat / Muaythai Chaisawat ชัยสวัสดิ์ เทียนวิบูลย์. - กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2557. - 356 หน้า : ภาพประกอบ (สี).

สารบัญ : การฝึกความแข็งแกร่งและอ่อนตัว (Strength Training and Flexibility) -- การฝึกแม่ไม้ (Mamai Training) -- การฝึกพร้อมกับการเคลื่อนที่ (Training with the Movement) -- การฝึกเตะ ถีบ พร้อมกับการก้าวย่าง (Tae (Kick) and Teep Training) -- ปัดป้องเบี่ยงเบน (Pud Pong (Block) -- การฝึกลูกไม้รุก (Training of Loogmai Rook (Offensive Technique)) -- การฝึกลูกไม้รับ (Training of Lookmai Rub) -- การฝึกอื่นๆ ที่สำคัญ (Other Important Training) -- ปล้ำตีเข่า (Lock and Knee Technique)

160816

9786160820269


มวยไทย.

796.83 / ช116ม 2557