มนัส ลีวีระพันธุ์.

The Practical Philosophy มนัส ลีวีระพันธุ์ กับ ปรัชญาชีวิตที่พิชิตได้ / มนัส ลีวีระพันธุ์. - กรุงเทพฯ : ก.พล(1996), 2558. - 254 หน้า.

ภาคหนึ่ง : ชีวิตเด็กและวัยเรียน : คนเราเกิดมาสบายเกินไป...ไม่ดี -- ภูเขาลูกหลังสูงกว่าลูกหน้า -- อุปสรรคเป็นเรื่องท้าทาย -- ภาคสอง ชีวิตราชการ : เกียรติแห่งข้าราชการ -- โอกาสและความสามารถต้องมาพร้อมกัน -- ก้าวทีละขั้น -- คนเราเกิดมาเพื่อแก้ปัญหา -- รักษาความลับ -- ถูกต้องแล้วต้องยืนยัน -- ภาคสาม ชีวิตยั่งยืนเป็นสุข : วางแผนงานในชีวิตอย่างมีเหตุผล สอดคล้องกับความสามารถ -- สุขภาพดี...หาซื้อไม่ได้ -- ธรรมะจัดสรร -- ภาคผนวก : เป้าหมาย-ความรู้-โอกาสแห่งชีวิต เพื่อการปฎิรูป -- ชีวิตและผลงาน -- 10 ผลงานเด่นครั้งประวัติศาสตร์.

160127

9786163942401


ไทย--ภาวะเศรษฐกิจ.
มนัส ลีวีระพันธุ์--อัตชีวประวัติ

923.3593 / ม1511พ 2558