สำเริง บุญเรืองรัตน์.

สำเริง / สำเริง บุญเรืองรัตน์. - นครราชสีมา : หจก. มิตรภาพการพิมพ์ 1995, 2557. - 360 หน้า : ภาพประกอบ.

สารบัญ : แม่ -- พ่อ -- การแต่งงานของแม่่และพ่อ -- วัยเด็ก -- เมื่อช่วยพ่อทำนา -- คนไทยเชื้อสายจีน -- ขนบ ธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม -- วันสารทไทย -- ตรุษจีนวันปีใหม่ของชาวจีน -- วันสารทจีน -- แห่นางแมว -- ลงแขกเกี่ยวข้าว -- ทำขวัญข้าว ฯลฯ.

151029


สำเริง บุญเรืองรัตน์--ประวัติ.


นักการศึกษา--ประวัติ

923.7 / ส216ส 2557