จดหมายเหตุเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 / กรมศิปากร. - ปทุมธานี : หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร, 2558. - 452 หน้า : ภาพประกอบ(สี).

สารบัญ : ภาคที่ 1 พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ -- ภาคที่ 2 การจัดเตรียมงานเฉลิมพระเกียรติ -- ภาคที่ 3 พระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเฉลิมพระชนพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 -- ภาคที่ 4 พิธีถวายพระพรชัยมงคลและมหรสพสมโภช -- ภาคที่ 5 โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ.

151022

9786162831973


สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ, สมเด็จพระนางเจ้า, 2475-


วันเฉลิมพระชนมพรรษา.

923.1593 / จ149 2558