ประเสริฐ ภัทรมัย.

เคล็ด(ไม่)ลับฉบับ TEAM GROP / ประเสริฐ ภัทรมัย. - กรุงเทพฯ : ดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชั่น, 2558. - 176 หน้า : ภาพประกอบ.

สารบัญ : การทำงานใดๆ ต้องมีตัวแชมเปี้ยน -- ความเชื่อถือไว้เนื้อเชื่อใจ -- รักงาน จะเป็นหนึ่ง...ต้องขยันและทุ่มเท (กว่าคนอื่น) -- รักแท้-เสียสละ (Sacrifice) -- รักจริง...ต้องรู้ภาระหน้าที่และซื่อสัตย์ ฯลฯ

150923

9786168005019


การจัดการ.
องค์กร--การบริหาร.

658.1 / ป1711ค 2558