ขุนยวม รอเราอยู่ / คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ; พลชัย เพชรปลอด, เรียบเรียง. - กรุงเทพฯ : สมาร์ท ทู เวิร์ค, 2558. - 143 หน้า : ภาพประกอบ.

สารบัญ : เที่ยวแบบคนสนใจประวัติศาสตร์ -- เที่ยวแบบคนสนใจประเพณี -- เที่ยวแบบคนสนใจวัดวาอาราม -- เที่ยวแบบคนผจญภัย --เที่ยวแบบคนติดเพื่อน -- เที่ยวแบบคนสนธุรกิจ -- เที่ยวแบบคนสนใจช็อป -- เที่ยวแบบคนสนใจกิน -- เที่ยวแบบคนชอบกินลมชมวิว.

150909

9786167867052


แม่ฮ่องสอน--ความเป็นอยู่และประเพณี.
แม่ฮ่องสอน--ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว.

915.93 / ข456 2558