สุ่ยหลิน.

คู่มือ เริ่มต้นฝึกจีนกลาง ฉบับสมบูรณ์ / สุ่ยหลิน ; ดนพร จรัสแสงสกุล, แปล. - กรุงเทพฯ : อินส์พัล, 2558. - 238 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง.

สารบัญ : เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับภาษาจีน -- ทักทาย -- กล่าวลา -- ขอบคุณ -- ขอโทษ -- แนะนำตัว -- คุณทำ (งาน) อะไร -- ถามวันที่ -- ถามเวลา -- ซื้อของ -- แสดงความชอบหรือไม่ชอบ -- สั่งอาหาร -- นัดหมาย -- งานอดิเรก -- ดนตรี -- กีฬา -- ถามทาง -- โรงแรม.

150610

9786163810076


ภาษาจีน--การใช้ภาษา.
ภาษาจีน--บทสนทนาและวลี.

495.1795911 / ส469ค 2558