เบอร์เจส, แมทธิว (ปีเตอร์).

ใช้ภาษาอังกฤษอย่างไรให้ถูกต้อง 2 : ภาค 2 : Correct English for thais II : the sequel / แมทธิว (ปีเตอร์) เบอร์เจส ; รดาพร หงษ์ทอง, อาวีวรรณ วามวาณิชย์ และอิทธิ สถิตนาเวศกุล, แปล. - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557. - 716 หน้า.

สารบัญ : Pronunciation guide -- Conversation -- Pronunciation practice -- Vocabulary explanations -- Economics -- Law -- Idioms and customs -- Slang ฯลฯ.

150519

9789740332510

428.24 / บ597ช 2557