ศิตา เยี่ยมขันติถาวร.

เรียนภาษาอังกฤษจากหนังสือพิมพ์ / ศิตา เยี่ยมขันติถาวร. - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557. - 311 หน้า : ภาพประกอบ.

สารบัญ : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ -- โครงสร้างข่าวหน้าหนึ่ง -- พาดหัวข่าว -- พาดหัวนำภาษาอังกฤษ -- การเดาคำศัพท์ในข่าว -- คำศัพท์ในข่าวการเมือง -- คำศัพท์ในข่าวธุรกิจ -- คำศัพท์ในข่าวกีฬา -- คำศัพท์ในข่าวอาชญากรรม -- คำศัพท์ในข่าวอุบัตเหตุ -- คำศัพท์เกี่ยวกับการพยากรณ์อากาศ -- คำศัพท์ในข่าวภัยพิบัติ.

150516

9789740332626


ภาษาอังกฤษ--การใช้ภาษา.
ภาษาอังกฤษ--คำศัพท์.

428.24 / ศ134ร 2557