สมาพร สุขสำอางค์.

Mind Map พูดญี่ปุ่น แบบเน้นๆ / สมาพร สุขสำอางค์. - กรุงเทพฯ : อินส์พัล, 2557. - 496 หน้า : ภาพประกอบ.

สารบัญ : ตัวอักษรและความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่น -- การทักทายและการแนะนำตัวเอง -- การกล่าวคำอำลา -- อาชีพ -- ครอบครัวและเครือญาติ -- งานอดิเรกและความสนใจ -- ดนตรี -- กีฬา ฯลฯ.

150507

9786167676937


ภาษาญี่ปุ่น--บทสนทนาและวลี.

495.6 / ส162ม 2557