ศรีจันทร์ ศิวะ.

กระดูกทองคำ / Golden bones ศรีจันทร์ ศิวะ ; เสาวณีย์ นิวาศะบุตร, แปล. - กรุงเทพฯ : มติชน, 2557. - 375 หน้า : ภาพประกอบ.

สารบัญ : ภาคแรก กัมพูชา -- ภาค 2 อเมริกา.

141215

9789740212614


ศรีจันทร์ ศิวะ, 1948-


ทูต--ชีวประวัติ.

923.2 / ศ173ก 2557