บุญชัย ใจเย็น.

อาเซียนบวกสาม/ บุญชัย ใจเย็น. - กรุงเทพฯ : ปราชญ์, 2556. - 192 หน้า : ภาพประกอบ.

อาเซียนบวกสาม -- 3 มหาอำนาจอาเซียน -- ผู้นำญี่ปุ่น จีน เกาหลีใต้ -- จีน เกาหลีใต้ ญี่่ปุ่น รุกอาเซียน -- การลงทุนของจีนเเละญี่ปุ่น -- จีนลงทุนใหญ่ในอาเซียน -- จีนรุกจริงในอาเซียน -- จีนขัดเเย้งเรื่องทะเลจีนใต้ -- จีนลงทุนในกัมพูชา -- จีนเร่งลงทุนในลาว ฯลฯ

141211

9786167350448


กลุ่มประเทศอาเซียน.
สมาคมอาเซียน.

341.2473 / บ432อ 2556