จรัญ มะลูลีม.

Arab Spring : การลุกฮือที่เปลี่ยนโฉมหน้าของโลกอาหรับ / จรัญ มะลูลีม. - กรุงเทพฯ : สยามปริทัศน์, 2557. - 299 หน้า : ภาพประกอบ.

สารบัญ : ส่วนที่ 1 บทนำ : ทำความเข้าใจ Arab Spring -- ส่วนที่ 2 บทที่ 2 Arab Spring ในแอฟริกาเหนือ : กรณีของตูนีเซีย บทที่ 3 Arab Spring ในแอฟริกาเหนือ : กรณีของอียิปต์ บทที่ 4 Arab Spring ในแอฟริกาเหนือ : กรณีของลิเบีย -- ส่วนที่ 3 บทที่ 5 Arab Spring ในตะวันออกกลาง : กรณีศึกษาเยเมน บทที่ 6 Arab Spring ในตะวันออกกลาง : กรณีศึกษาซีเรีย -- ส่วนที่ 4 บทที่ 7 Arab Spring กับความเปลี่ยนแปลงในโลกอาหรับ บทที่ 8 Arab Spring กับกระบวนการศึกษานโยบายต่างประเทศของประเทศที่กำลังพัฒนา.

141109

9789743158537


อาหรับ--ประวัติศาสตร์.

953 / จ1711อ 2557