ชลดา วิทยโกมล.

ภาษาอังกฤษก้นครัว = Thai - English kitchen / Thai - English kitchen ชลดา วิทยโกมล. - กรุงเทพฯ : ปัญญาชน, 2557. - 304 หน้า : ภาพประกอบ.

สารบัญ : รายการอาหาร -- เครื่องใช้ในครัว -- วัตถุดิบในการทำอาหาร -- เครื่องแกง -- เครื่องเทศ -- เครื่องปรุงรส -- รสชาติ -- บุคลากรแผนกครัว -- สูตรอาหารไทย -- ต้มยำกุ้ง -- แกงเลือง ฯลฯ.

141104

9786162102721


ภาษาอังกฤษ--การใช้ภาษา.

428 / ช174ภ 2557