ซาโต้, สึโทะมุ

สุขภาพดีไม่มีในขวด (อาหารเสริม) = Kokoro to karada wo tsuyokusuru! supplement katsuyoho / Kokoro to karada wo tsuyokusuru! supplement katsuyoho สึโทะมุ ซาโต้, เขียน ; ฉวีวงศ์ อัศวเสนา, แปล. - กรุงเทพฯ : อมรินทร์สุขภาพ อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2557. - 213 หน้า : ภาพประกอบ.

คิดดีเเล้วหรือที่จะรักษาสุขภาพ "เเบบผิดๆ" -- เเนวคิดเรื่องกระบวนการเมเเทบอลิซึมทางใจ ซึ่งจำเป็นต่อการเสริมสร้างสุขภาพ -- ทบทวนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร เเละทฤษฎีการฟื้นฟูกระบวนการเมแทบอลิซึม -- วิธีใช้ประโยชน์จากอาหารเสริมสำหรับคนยุคปัจจุบัน -- ประเมินผลด้วยตนเอง -- วิธีใช้อาหารเสริม เเยกตามอาการ.

141014

9786163875082


สุขภาพ.


อาหารเสริม.

613.28 / ซ281ส 2557