บาร์ด, อลิซาเบธ.

รุงรัก ปารีส = Lunch in Paris : a love story with recipes / Lunch in Paris : a love story with recipes. Elizabeth Bard, เขียน ; ภัทรา หงษ์พร้อมญาติ, แปล. - กรุงเทพฯ : มติชน, 2556. - 335 หน้า.

บทที่ 1 รับชา กาแฟ หรือฉันดีคะ -- บทที่ 2 มนต์รักฝังใจ -- บทที่ 3 เดือนเมษาในปารีส -- บทที่ 4 งานเลี้ยงวันเกิด -- บทที่ 5 เวทมนต์มายา -- บทที่ 6 ห้องเรียนภาษา -- บทที่ 7 เทศกาลลูกฟิก -- บทที่ 8 ฤดูหนาวอันยาวนาน -- บทที่ 9 พบหน้าว่าที่ -- บทที่ 10 มรดกของตระกูล ฯลฯ

141012

9789740211860


การปรุงอาหาร--ฝรั่งเศส.


ฝรั่งเศส--ความเป็นอยู่และประเพณี.
ฝรั่งเศส--ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว.

914.436 / บ274ป 2556.