อภิชาญ ศิริโชติ.

150 สถานที่โปรดของคนที่คุณชื่นชอบ = 150 Places They Love / อภิชาญ ศิริโชติ. - นนทบุรี : สามารถ มัลติมีเดีย, 2555. - 223 หน้า : ภาพประกอบ (สี).

สารบัญ : ลลิตา ศศิประภา -- สิริยากร พุกกะเวส -- อินทุกานต์ คชเสนี สิริสันต์ -- วินัย สุขเเสวง -- พลอย มัลลิกะมาส -- ดวงฤทธิ์ บุนนาค -- นวลพรรณ โอสถานนท์ -- สมชัย ส่งวัฒนา -- พัชรศรี เบญจมาศ -- พัชทรี ภักดิบุตร.

141012

9789747539271


ร้านอาหาร.

647.95 / อ163ร 2555