108 เรื่องต้องรู้เกี่ยวกับประจำเดือน / นรุตม์, บรรณาธิการ. - กรุงเทพฯ: อมรินทร์สุขภาพ อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2557. - 94 หน้า : ภาพประกอบ.

สารบัญ : บทที่ 1 รู้จักประจำเดือน -- บทที่ 2 ประจำเดือนผิดปกติที่ไม่ผิดปกติ (โซนสีเขียว) -- บทที่ 3 ประจำเดือนผิดปกติที่อาจไม่ปกติ (โซนสีเหลือง) -- บทที่ 4 ประจำเดือนผิดปกติที่อาจไม่ปกติ (โซนสีเดง) -- บทที่ 5 อาหารชีวิจิตปรับสมดุล -- บทที่ 6 รำกระบองคลายปวดประจำเดือน -- บทที่ 7 โยคะกระตุ้นมดลูกเเละรังไข่ -- บทที่ 8 สมุนไพรบำรุงฮอร์โมน -- บทที่ 9 สารพัดวิธีสยบอาการวัยทอง.

141007

9786163875563


ธรรมชาติบำบัด.
ระดู.

612.662 / ห1531 2557