กัญญาณัฐ ปรีประเสริฐกุล.

สอนลูกดูนาฬิกาเรียนรู้เวลากับเด็กชายตะวัน / กัญญาณัฐ ปรีประเสริฐกุล. - กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส, [2557]. - 96 หน้า : ภาพประกอบ (สี).

สารบัญ : เช้าแล้วจ้า : นาฬิกาคืออะไร -- ไปโรงเรียนกันเถอะ : การบอกระยะเวลา -- พักกลางวัน : เรียนรู้กลางวัน-กลางคืน -- ตัวเลขลึกลับ : การแบ่งช่วงเวลา เช้า สาย บ่าย เย็น ค่ำ -- ได้เวลากลับบ้านแล้ว : การอ่านเวลาเป็นนาที -- ผมจะเล่นของเล่น : การบอกระยะเวลาเป็นนาที -- ถึงเวลาต้องจากันแล้ว : การบอกเวลาในภาษาพูด -- เพื่อนใหม่ปรากฎตัว : รู้จักนาฬิกาดิจิตอล.

140921

9786165274715


นาฬิกา.

681.1 / ก113ส