เห่ง อู๋อั๊ง

"งำประกาย" : กโลบายไร้ผู้ต่อต้าน / เห่ง อู๋อั๊ง ; อธิคม สวัสดิญาณ, เรียบเรียง. - พิมพ์ครั้งที่ 2. - กรุงเทพฯ : เต๋าประยุกต์ 2011, 2556. - 484 หน้า : ภาพประกอบ.

สารบัญ : เป้าหมาย -- บทบาท -- ยุทธวิธี -- วิธีการ -- ข้อห้าม -- ฝึกฝนพัฒนาตนเอง -- พลังอันลึกล้ำ -- เมื่อถึงจุดที่ยอมไม่ได้อีก -- เมื่อถึงคราวต้องยุติ -- สภาวะบรรลุความสำเร็จยิ่งใหญ่.

131007

9786167334639


การวางแผนเชิงกลยุทธ์.
ความสำเร็จ.

650.1 / ห529ง 2556