ศยามล จรรยาไพศาล.

Born to be เทคนิคการแพทย์ 2013-2014 / ศยามล จรรยาไพศาล และอรรณพ สุภานันท์. - กรุงเทพฯ : บายยัวร์เซลฟ์, 2556. - 238 หน้า : ภาพประกอบ.

สารบัญ : คณะเทคนิคการแพทย์ -- ห้องเรียนเทคนิคการแพทย์ -- Admissions เทคนิคการแพทย์.

131002

9786167720043


เทคนิคการแพทย์--การศึกษาและการสอน.

610.7 / ศ162บ 2556