สืบขานตำนาน 1 ทศวรรษ ราชภัฎศรีสะเกษ / มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ. - อุบลราชธานี : ยงสวัสดิ์อินเตอร์กรุ๊ป, 2554. - 296 หน้า : ภาพประกอบ.

สารบัญ : ตอนที่ 1 น้อมเกล้าฯ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อชาวราชภัฎศรีสะเกษ -- ตอนที่ 2 บริบทจังหวัดศรีสะเกษ -- ตอนที่ 3 จากป่าสู่เมืองมหาวิทยาลัย -- ตอนที่ 4 ก้าวไกลด้วยคุณภาพการศึกษา -- ตอนที่ 5 นำพาท้องถิ่นสู่ความยั่งยืน -- ตอนที่ 6 เหลียวหลังแลหน้า : 1 ทศวรรษ ราชภัฎศรีสะเกษ และย่างก้าวสู่ทศวรรษใหม่อย่างไม่หยุดยั้งและยั่งยืน.

130218

9789748270029


มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ.


สถาบันอุดมศึกษา--ไทย.

378.593 / ศ173ส 2554