พจนานุกรมรูปประโยคภาษาญี่ปุ่น / Group Jammassy, ผู้เรียบเรียง ; บุษบา บรรจงมณี, ผู้แปล. - กรุงเทพฯ : ภาษาและวัฒนธรรม, 2554. - 856 หน้า.

พจนานุกรมสองภาษา ไทย - ญี่ปุ่น

9786167121321


ภาษาไทย--พจนานุกรม--ภาษาญี่ปุ่น
ภาษาญี่ปุ่น--พจนานุกรม--ภาษาไทย

495.6395911 / พ125 2554