ฉันรัก...เมืองไทย : กรุงเทพฯ และปริมณฑล, ภาคกลาง, ภาคใต้, ภาคเหนือ, ภาคอีสาน - กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ, 2536. - 63 หน้า : ภาพประกอบ - หนังสือชุด คนเด่น ของดี นิทานท้องถิ่น .


นิทานพื้นเมือง.


ไทย--ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว.

การท่องเที่ยว.

915.93 / ฉ115