สารานุกรมอวกาศ / ไทมส์สารานุกรมอวกาศ. ผู้แปล : ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ,โกสุม จันทร์ศิริ. - กรุงเทพฯ : ฟาร์อีสต์พับลิเกชั่น, 2547. - 64 หน้า : ภาพประกอบ.

รวมเรื่องราวต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอวกาศ เช่น อวกาศมหัศจรรย์ -- ท้องฟ้ากำลังเคลื่อนที่ -- กล้องโทรทรรศน์ และเรื่องอื่นๆ อีกมากมาย พร้อมคำอธิบายที่เข้าใจง่าย และรายละเอียดเบื้องลึก มีภาพประกอบสวยงาม.

120520

9749240634


สารานุกรม--รวมเรื่อง.
อวกาศ.

520 / ส272 2547