ชิงไห่.

จากวิกฤติสู่สันติสุข : วิถีแห่งวีแก้นออแกนิกคือคำตอบ / ชิงไห่. - [ม.ป.ท.] : [ม.ป.พ.], 2554. - 176 หน้า : ภาพประกอบ.

ทางออกวีแก้นเพื่อช่วยโลกเรา -- สัญญาณเตือนภัยเพื่อปลุกมนุษยชาติ -- วีแก้นออแกนิกเพื่อเยียวยาโลกของเรา --ออกกฎหมายและนโยบายวีแก้น -- การเปลี่ยนแปลงของโลกสู่อาหารจากพืชในทันที -- การก้าวกระโดดของมนุษยชาติสู่ยุคทอง.

120424

9789866061004


การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโลก.
ภาวะโลกร้อน.
วีแก้นออแกนิก.

363.73874 / ช329จ 2554