อานันท์ ชินบุตร.

NLP พลังไร้ขีดจำกัด = Unlimited power and NLP / Unlimited power and NLP. อานันท์ ชินบุตร. - กรุงเทพฯ : แฮปปี้บุ๊ค, 2554. - 312 หน้า : ภาพประกอบ.

การโปรแกรมด้วยภาษาจิตประสาท : NeuroLinguisticProgramming -- หน้าตา ท่าทาง ภาษาที่ใช้ให้พลังแก่คุณ : Facial, Posture and Language Empower You -- กลวิธี : NLP Strategy -- ฝังพลัง : Anchoring -- เมทาโปรแกรมกลวิธีหลัก : Meta-programs : The Primary Strategy -- ความมหัศจรรย์ของจิตวิทยา แห่งการซื้อและการขาย : Miracles of Psychology of Buying and Selling *-- การเปลี่ยนภาพแห่งตน ด้วยเทคนิค NLP : Change Your Self-Image with NLP Techniques -- NLP กับผู้นำ 3V : NLP and the 3V Leader -- สำเร็จได้ทั้ง 2 ระดับ : Succeed with 2 Levels.

120318

9786165093842


ความสำเร็จ.
จิตสำนึก.

158 / อ2511อ 2554